Ne tik CO2 sukelia šiltnamio efektą

5/18/2023

Edmondas Daukšas
Edmondas Daukšas

Diskutuojant apie šiltnamio efektą, dažniausiai minimos CO2 dujos. Tačiau skaičiuojama, kad būtent mažai kam žinomų gamybos bei apdirbimo pramonėje naudojamų sintetinių sieros heksafluorido – SF6 – dujų šiluminio efekto poveikio (GWP) rodiklis ore yra pats aukščiausias iš visų dujų. Daugelyje sričių šios dujos jau yra uždraustos, tačiau jos iki šiol naudojamos elektros energijos srityje. Visgi Europos Parlamentas, siekdamas mažinti visuotinio atšilimo efekto padarinius, priėmė sprendimą nuo 2026 m. sausio 1 dienos uždrausti naudoti SF6 dujas naujuose elektros skirstomuosiuose įrenginiuose iki 24kV Apie tai, kokie pokyčiai laukia, ir kaip jie paveiks elektros energijos rinką, komentuoja Edmondas Daukšas, kompanijos „Eaton“ pardavimų vadovas Lietuvai.

SF6 dujų kenksmingumas

Didžiausią nerimą kelia tai, kad SF6 dujų sukeliamas visuotinio atšilimo poveikis – beveik 24 tūkstančius kartų didesnis nei anglies dvideginio. Žemės atmosferoje SF6 dujos išlieka aktyvios net iki 3200 metų.

SF6 dujos pasižymi geromis dielektrinėmis savybės, todėl energijos skirstomuose įrenginiuose jos naudojamos kaip izoliavimo priemonė. Tai lemia, kad ši medžiaga dažniausiai naudojama perdavimo bei skirstymo elektros tinklų pastočių įrengimuose.

SF6 dujos ne tik teršia aplinką, tačiau yra pavojingos ir žmogaus sveikatai. „Darbuotojams, kurie dirba su SF6 dujomis, arba dirba aplinkoje, kurioje naudojamos SF6 dujos, pavyzdžiui, elektros pastotėse su juose sumontuotais skirstomaisiais įrenginiais su SF6 dujų izoliacija, gali kilti SF6 dujų poveikio rizika. SF6 dujų įkvėpimas gali sukelti kvėpavimo takų dirginimą, galvos svaigimą, dusulį, pykinimą ir kitus neigiamus padarinius sveikatai. Tokių įrenginių eksploatacija yra sudėtingesnė ir brangesnė bei reikalauja papildomų apsaugos priemonių. Siekiant saugoti darbuotojų sveikatą ir aplinką, rinkoje jau seniai galima rasti įrenginių sprendimų be SF6 dujų panaudojimo“, – sako E. Daukšas.

Laukia pokyčiai

Dėl šių sveikatos ir aplinkosaugos problemų daugelyje šalių buvo nustatytos taisyklės ir gairės, skirtos kontroliuoti SF6 dujų naudojimą, tvarkymą ir šalinimą, kad būtų sumažintas žalingas jų poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai. Norint sumažinti su jų naudojimu susijusią riziką, dirbant su SF6 dujomis reikia laikytis saugos priemonių, įskaitant tinkamą vėdinimą, asmenines apsaugos priemones ir organizuoti reikalingus mokymus.

„Vien gairių ir reikalavimų, kaip teisingai elgtis su SF6 dujomis neužtenka. Tokios priemonės iš dalies minimizuoja rizikas žmogui ir aplinkai, tačiau visiško saugumo neužtikrina. Europos Parlamentas, reaguodamas į situaciją, prioriteto tvarka įvedė draudimą, įsigaliosiantį nuo 2026 m. sausio 1 dienos, kuriame nurodoma, kad nebegalima naudoti SF6 dujų naujuose vidutinės įtampos elektros skirstymo įrenginiuose iki 24kV“, – patikslina E. Daukšas.

Alternatyvos rinkoje

Siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir apsaugoti darbuotojų sveikatą, vis daugiau įrenginių ir gamintojų pereina prie alternatyvių technologijų, kuriose nėra naudojamos SF6 dujos.

„Mūsų bendrovė dar šeštajame dešimtmetyje pagamino pirmąjį skirstymo įrenginį be SF6 dujų, siekdama įgalinti įmones pereiti prie tvaresnių sprendimų ir mažinti šiltnamio efektą. Jau tuomet „Eaton“ kompanija suvokė, jog būtina atsižvelgti į aplinkosaugą, žmogaus saugą ir sveikatą. Todėl ėjo kitu keliu pasirinkdama tvarų sprendimą. Ilgametė patirtis ir žinios leido sukurti unikalius „Xiria“ tipo narvelius, kurie skirti 24kV paskirstymo tinklui. Kai kuriems, gerai žinomiems pasaulio gamintojams, dar iki šiol yra sudėtinga pagaminti gaminį su panašiomis techninėmis charakteristikomis. „Xiria“ narveliai naudojami šiuose segmentuose: elektros paskirstymo tinkluose, komerciniuose pastatuose, infrastruktūroje, pramonėje, tuneliuose, kasyboje ir atsinaujinančioje energetikoje“, – pasakoja E. Daukšas.

Pasak E. Daukšo, pagrindinės priežastys, kodėl verta jau dabar atsisakyti įrenginių su SF6 dujomis yra ne tik todėl, kad bus mažiau išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir pasirūpinta maksimaliu darbuotojų saugumu, tačiau įrenginių be SF6 dujų eksploatavimo laikas yra kur kas ilgesnis ir siekia mažiausiai 25 metus, paprasta įrenginių priežiūra, taip pat ekonomiškai naudingiau naudoti įrenginius be SF6 dujų. Įrenginių pakeitimas nėra sudėtingas – sistemoms be SF6 dujų nereikia nei daugiau vietos, nei didelio tiekimo sistemos pertvarkymo.

Pasidalinti: