Kompetencijos

Konsultuojame kompanijas reputacijos kūrimo, palaikymo ir valdymo klausimais. Kryptingai siekdami tikslų galime užtikrinti profesionalų reikalingų komunikacijos veiksmų įgyvendinimą, atsižvelgiant į sektorių, verslo specifiką ir aplinką. Lanksčiai dirbame ir kaip kompanijos atskiras išorinis komunikacijos departamentas, ir kaip vidinės komandos dalis.

Reputacijos valdymas

Konsultuojame kompanijos įvaizdžio kūrimo bei valdymo klausimais ir įgyvendiname taktinius veiksmus. Padedame padidinti kompanijų matomumą ir žinomumą tikslinėse auditorijose, pasitelkdami aktualius ir modernius komunikacijos kanalus. Turime sukaupę daug patirties ir aukštas kompetencijas kuriant turinį skirtingomis temomis.

Įvaizdžio kūrimas

Atsižvelgdami į kompanijos vertybes bei tikslus padedame užmegzti ir palaikyti dialogą su tikslinėmis auditorijomis (klientais, partneriais, žiniasklaida ir kt.) per visus aktualius ir prieinamus komunikacijos kanalus. Turime reikalingą patirtį, kuri leidžia ne tik išgryninti aktualias žinutes, tačiau ir tinkamai jas suformuoti bei perteikti, atsižvelgiant į kanalų, auditorijų bei išorinių aplinkybių ypatybes.

Dialogas su tikslinėmis auditorijomis

Konsultuojame kompanijos vizualinio identiteto klausimais ir padedame jį sukurti bei plėtoti. Padedame užtikrinti kompanijos vizualinio identiteto vientisumą skirtinguose komunikacijos kanaluose ir suderinti aktualių žinučių sustiprinimą vizualinėmis priemonėmis.

Vizualinis identitetas
Vidinė komunikacija

Atsižvelgiant į kompanijos veiklos sritį ir susiklosčiusią situaciją, kuriame vidinės komunikacijos strategiją bei taktiką ir įgyvendiname vidinės komunikacijos veiksmus. Turime aukštas kompetencijas diegti vidinės komunikacijos sistemas, kurti komunikacijos kanalus įvairiose platformose ir tinkamai juos palaikyti.

Padedame kompanijoms įvertinti rizikas, sudaryti grėsmių žemėlapius, įgyvendinti prevencinius veiksmus ir kitaip pasiruošti galimų krizinių situacijų valdymui. Aktyviai įsitraukiame į krizių valdymo procesą realiu laiku, konsultuojame ir įgyvendiname reikalingus komunikacijos veiksmus. Profesionaliai dirbame krizių valdymo komandoje kartu su kitų sričių specialistais, išmanome galiojančius teisės aktus, verslo valdymo praktikas ir kitas svarbias sritis krizinėse situacijose.

Krizių valdymas
Mokymai

Organizuojame vienkartinius arba tęstinius mokymus kompanijų atstovams arba jų grupėms. Mokymuose padedame geriau suprasti aktualijas, skaitmeninio pasaulio taisykles, viešojo kalbėjimo ypatybes, žiniasklaidos darbo principus ir kt. Mokymų dalyviai kartu su patyrusia komunikacijos komanda gali susipažinti ne tik su teorine informacija, tačiau ir stiprinti praktinius įgūdžius.

Komunikacijos auditai

Naudodami kiekybines ir kokybines metodikas, įgyvendiname komunikacijos auditus, kurie padeda kompanijoms įvertinti komunikacijos aplinką, situaciją, įgyvendintus veiksmus, kylančius iššūkius bei kita. Komunikacijos tikslus ir veiksmus vertiname politiniuose, ekonominiuose, socialiniuose, vadybiniuose ir kituose aktualiuose kontekstuose. Remdamiesi komunikacijos auditų rezultatais, teikiame rekomendacijas ir pasiūlymus, kaip sukurti daugiau vertės ir padidinti komunikacijos efektyvumą.